fbpx
preloader

Luni-Vineri: 9:00 – 19:00

Sâmbătă: 9:00 – 15:00 Tătărași / Urgențe

+40 736 510 295

+40 735 510 295

ANUNȚ LANSARE PROIECT

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru

piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Stagii de practică inovative în domeniul serviciilor stomatologice

Contract nr.  POCU/633/6/14/130989 (Cod SMIS 2014+:130989)

ANUNȚ LANSARE PROIECT

Stagii de practică inovative în domeniul serviciilor stomatologice

Durata de implementare: 24 de luni (30.07.2020 – 29.07.2022)

Scopul proiectului: Îmbunătățirea ratei de inserție profesională și dezvoltarea de competențe necesare pe piața muncii pentru un număr de 161 de elevi ai școlilor postliceale sanitare din regiunea Nord-Est în domeniul serviciilor de asistență medicală stomatologică prin facilitarea de parteneriate cu valoare adăugată între unitățile de învățământ și potențialii angajatori.

Proiectul se implementează de către SC DDD Servicii Medicale SRL (lider de parteneriat) în parteneriat cu SC Fides Consult SRL (partener 1).

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Creșterea calității orientării si consilierii profesionale pentru 161 elevi din învățământul postliceal sanitar din RNE, pe durata a 20 de luni, prin mobilizarea resurselor umane si materiale din cadrul clinicilor stomatologice ale Solicitantului – SC DDD Servicii Medicale SRL, în parteneriat cu instituții de învățământ de profil.

OS2: Dezvoltarea competențelor practice ale grupului țintă – 161 de elevi din învățământul postliceal sanitar din Regiunea N-E, prin efectuarea de stagii de practica pe durata a 20 de luni, în cadrul clinicilor stomatologice deținute de SC DDD Servicii Medicale SRL.

OS3: Creșterea gradului de conștientizare a elevilor din cadrul grupului țintă cu privire la oportunitățile pieței muncii în domeniul asistenței stomatologice, prin intermediul unor abordări inovative – o platforma web de informare si e-learning ”InfoStom” dedicata acestui domeniu.

Grupul țintă:

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 161 elevi din sistemul terțiar de învățământ, cu domiciliul/rezidența în județele: Botosani, Iasi, Neamț, Suceava, Vaslui.

Activități:

A1. Managementul proiectului

A.1.1 Organizarea si administrarea resurselor umane

A1.2 Coordonarea, monitorizarea si raportarea in cadrul proiectului

A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 161 elevi

A2.1 Promovarea proiectului si selecția grupului ținta

A.2.2 Pregătirea si furnizarea serviciilor de consiliere si orientare pentru 161 elevi

A.3 Organizarea si derularea programelor de învățare la locul de munca

A3.1 Încheierea convențiilor si pregătirea stagiilor de practica

A.3.2 Participarea a 161 elevi la stagiile de practica

A.4 Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de munca

A.4.1 Sprijinirea implementării sistemului de învățare la locul de munca prin organizarea unui concurs de competențe în cadrul stagiilor de practica si acordarea de premii

A4.2 Elaborarea unui instrument inovativ de facilitare a desfășurării stagiilor de practica în domeniul asistenței stomatologice – o platforma web de informare si consiliere tip e-learning

”InfoStom”

A4.3 Evaluarea impactului activităților proiectului asupra grupului ținta

A5. Derularea acțiunilor de informare si publicitate

A.5.1 Derularea acțiunilor de informare si publicitate

A.6 Decontarea cheltuielilor indirecte

A.6.1 Decontarea cheltuielilor indirecte

Rezultate așteptate:

R1. Cresterea nivelului de informare si constientizare a elevilor privind oportunitatea continuarii studiilor.

R2. Ameliorarea competentelor si abilitatilor a 161 elevi pentru managementul propriului traseu educational si profesional, în acord cu profilul lor si cerintele pietei muncii.

R3. Cresterea cu cel putin 1 a numarului de parteneri de practica (scoli postliceale), din RNE, care devin (mai) informate si constientizate cu privire la importanta sprijinirii pregatirii profesionale initiale, motivate sa participe la activitatile proiectului.

R4. Cresterea numarului de actiuni de sprijin a învatarii la locul de munca prin 2 pachete de actiuni ce vizeaza:

– informarea si constientizarea avantajelor scolilor postliceale sanitare cu privire la încheierea parteneriatelor de practica;

– organizarea si derularea de stagii de practica în clinica Uzina de Zâmbete din municipiul Iasi.

R5. Cresterea ofertei de stagii practice de calitate în domeniul serviciilor stomatologice.

R6. Îmbunatatirea competentelor profesionale a 161 elevi, relevante pentru calificarea de „Asistent Medical Stomatologie”.

R7. Îmbunatatirea competenelor transversale (soft-skills) a 161 elevi din sectorul serviciilor stomatologice.

R8. Cresterea ratei de ocupare a elevilor din sectorul serviciilor stomatologice prin angajarea a min. 35 absolventi din rândul participanilor la proiect.

R9. Îmbunatatirea nivelului de cooperare între mediul de afaceri si învatamântul tertiar din domeniul serviciilor de sanatate în sprijinul identificarii si transferului de bune practici si care sa conduca la îmbunatatirea ofertei de stagii de practica/învatamânt la locul de munca.

R10. Cresterea si diversificarea instrumentelor de sustinere a participarii elevilor din sectorul serviciilor la programe de învatare la locul de munca în RNE, prin crearea si furnizarea de dispozitive specifice.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală eligibilă este 2.304.256,65 lei, din care finanțare nerambursabilă din FSE și bugetul național 2.189.043,82 lei, și co-finanțare 115.212,83 lei.

Persoana de contact: Simion Daniela – manager de proiect

Telefon: 0740174282

Fax: 0232215253

Email: daniela.simion@uzinadezambete.ro

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Articole similare

ÎNGRIJIREA DINȚILOR ÎN TIMPUL SARCINII

Îngrijirea dinților este extrem de importantă în timpul sarcinii, întrucât schimbările hormonale care au loc în această perioada pot afecta în mod serios sănătatea dentară.

TABLETA DE SANATATE – TVR 3

Dr. Bogdan Dragomir –  Medic Primar Ortodontie și Ortopedie Dento Facială a fost invitat la emisiunea Tableta de sănătate de la TVR 3 și ne-a

Există viață după implantul dentar?

Da, m-am chinuit mult să obțin gluma din titlu…nu mă huiduiți. Nu am pretenția că dețin adevărul absolut în ceea ce privește parodontologia sau stomatologia.

ANUNȚ LANSARE PROIECT

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 6: Educație și competențe Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea