fbpx
preloader

Luni-Vineri: 9:00 – 19:00

Sâmbătă: 9:00 – 15:00 Tătărași / Urgențe

+40 736 510 295

+40 735 510 295

Politica de confidențialitate

Notificare cu privire la protecţia datelor personale

 1. Informaţii Generale
 2. a) Introducere

În 25 mai 2018 a devinit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. 

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului. 

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

 1. b) Operatorul

Noi, societatea DDD Servicii Medicale SRL cu sediul în mun. Iași, str. Peneș Curcanu nr. 9, birou, et. 3, ap. 7, jud. Iași, reprezentăm operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (DDD Servicii Medicale SRL) de a încheia contractul de prestări servicii/vânzare a produselor, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

 1. c) Datele cu caracter personal

DDD Servicii Medicale SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 

 • Numele și prenumele, adresa de domiciliu.

 

 • Datele din cartea de identitate și CNP-ul.
 • Adresa de e-mail și numărul de telefon.
 • Informațiile pe care le furnizați despre obiceiurile privind consumul de alcool, tutun și alimente.
 • Înregistrări video.
 • Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, SMS, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.

 

 

 1. d) Categorii special de date personale cu caracter personal

DDD Servicii Medicale SRL prelucrează următoarele categorii speciale de date cu caracter personal:

 

 • Date privind istoricul medical, starea de sănătate și consumul de medicamente.

 

 1. Informaţii cu privire la Procesare
 2. a) Tipurile de prelucrare a datelor

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. b) Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

DDD Servicii Medicale SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 1. c) Scopul și temeiul prelucrării datelor

 

 • Înregistrarea pacienților. Pentru a putea beneficia de tratamente medicale din partea clinicii noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful  1 litera b) GDPR.

 

 • Pentru anumite tratamente stomatologice sau administrarea anumitor medicamente prelucrăm o categorie specială de date cu caracter personal, respectiv cele privind starea de sănătate și istoricul medical și consumul de medicamente.  Această prelucrare se bazează pe Art. 9 paragraful 2 litera b) GDPR.

 

 

 1. Marketing, analiza clienților și profilare. 
 1. Marketing personalizat. Ne oferiți consimțământul prealabil de a utiliza datele dvs. personale pentru:
 • a vă oferi anumite produse și servicii pe baza circumstanțelor dvs. personale;
 • a vă propune o ofertă atunci când vă conectați la site-ul nostru;
 • comunicări ale serviciului de asistență clienți: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și pacient.

Vă putem furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS sau telefon. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

 1. Tranzacții viitoare. Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a pacienților și în timpul tuturor tratamentelor stomatologice viitoare. Această prelucrare se bazează în mod legitim Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
 2. În scopul relațiilor cu clienții pentru a îmbunătăți experiența clienților pe site-ul nostru și în clinica noastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
 3. Analiza datelor și profilarea clientului. Aceasta include sondaje de opinie clienți, analize clienți, formulare de satisfacție și realizarea profilului clientului ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera f) GDPR.
 4. Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor: Analiza modului în care folosiți serviciile noastre ne ajută să vă înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți. De exemplu: analizăm datele privind istoricul serviciilor achiziționate pentru a vă furniza informații sau sfaturi în legătură cu viitoare servicii de care puteți beneficiar, analizăm rezultatele activităților noastre de marketing pentru a măsura eficiența acestora și relevanța campaniilor noastre. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.
 5. Îndeplinirea unor obligații legale. Pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.
 6. În scop de recrutare a persoanelor interesate de posture vacante. Pe site-ul www.uzinadezambete.ro  afișăm periodic posturile disponibile. Persoanele interesate sunt rugate să trimtă un CV pe adresa de email indicată pentru recrutare. Datele candidatului se vor prelucra atât în procesul de recrutare pentru postul accesat cât și pentru viitoare poziții vacante. Dacă CV-ul este selectat pentru următoarea etapă, candidatul va fi rugat să semneze un acord de confidențialitate înainte de examinare. În cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referințe de la angajatorii anteriori ai candidaților. Dacă vom avea nevoie de acestea, vom contacta candidatul pentru a solicita acordul de a le obține în numele său. În cazul în care candidatul nu își va exprima consimțământul în acest sens, va fi necesar să obțină el însuși aceste referințe, dacă dorește să continue procesul de recrutare. Candidatul are la dispoziție opțiunea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. În cazul în care vom recepționa CV-uri sau cereri de angajare pe alte canale decât site-ul indicat anterior, va păstra aceste date până la solicitarea de a șterge datele. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

 

 1. d) Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2 lit. c) utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu firmele de curierat sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor, toți aceștia sunt din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii, etc.) chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. 

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau telefon.

 1. e) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
 2. Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea beneficia de serviciile noastre sau pentru a vă putea contacta în scopurile arătate mai sus: 

 

 • Numele și prenumele, adresa de domiciliu și localitatea, adresa de e-mail, numărul de telefon.
 • Datele privind istoricul medical și starea de sănătate.
 • Informațiile pe care le furnizați despre obiceiurile privind consumul de alcool, tutun și alimente.
 • Înregistrarea video.
 • Furnizarea și a următoarelor date, pe lângă cele de la pct. A, este necesară pentru a putea beneficia de decontarea serviciilor de către CNAS:
 • Datele din cartea de identitate și CNP-ul.
 • Furnizarea celorlalte date este facultativă, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea alte consecințe asupra dvs.

 

Datele personale le colectam:

 1. Direct de la dumneavoastră atunci când vă înregistrați pe site, completați formularul destinat pacienților sau solicitați o programare.

Doar Clienții cu vârsta de cel puțin 16 ani pot să-și dea consimțământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

f) Perioada stocării datelor

DDD Servicii Medicale SRL stochează datele dvs. cu caracter personal cât timp figurați ca și pacient al clinicii noastre. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor dvs. personale, astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a vă notifica ulterior. 

 1. Drepturile dumneavoastră

Puteți contacta societatea pentru a vă exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 la următoarele date de contact:

DDD Servicii Medicale SRL cu sediul în mun. Iași, str. Peneș Curcanu nr. 9, birou, et. 3, ap. 7, jud. Iași.

E-Mail:office@uzinadezambete.ro

Pentru obținerea unor interpretări oficiale legate de exercitarea drepturilor care decurg din legislația privind protecția datelor cu caracter personal sau pentru a vă exprima nemulțumirile legate de maniera în care DDD Servicii Medicale SRL asigură prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii) prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.

În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR), 
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR) –  poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
 5. Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 6. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim, (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR). 
 7. Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

 1. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

În plus, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

 1. Securitatea prelucrării și a datelor

DDD Servicii Medicale SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii noștri precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama DDD Servicii Medicale SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Ne asigurăm că partenerilor noștri contractuali care au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm le impunem obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verificăm respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat. Aceștia vor prelucra datele personale în numele și pentru noi, numai în conformitate cu instrucțiunile primite și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou onsimțământ, dacă este necesar.

Prin bifarea căsuței vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile prezentate mai sus, sens în care vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, scrisoare sau telefon.